Představení produktu

Přednosti střešního pásu RDI 3D® (RDI 3D®)

Úplná těsnost střešního povlaku s pásem RDI 3D zabraňuje zafoukání sněhu a deště pod krytinu a tím vniknutí srážek do podstřeší, na rozdíl od skládané krytiny.

Dlouhodobá životnost díky:

  • zabudované kombinované nosné vložce ze skleněné tkaniny zesílené skleněnou rohoží, která zajišťuje vysokou mechanickou odolnost proti přetržení a perforaci při namahání ve střešním plášti,
  • použití SBS modifikovaného asfaltu, čímž je dosaženo elastického vzhledu a pás je odolný vůči nízkým teplotám a ostatním povětrnostním vlivům.

Odhlučněná střecha – pás z SBS modifikovaného asfaltu snižuje hluk při dešti, oproti plechové krytině.

Vysoká hospodárnost pokrytí minimalizace odpadu a prořezu. Veškeré doplňkové a detailové prvky (nároží, hřeben, ...) se provádějí ze střešního pásu.

Odolnost vůči šíření požáru po střešním plášti – střešní pás RDI 3D® byl úspěšně zkoušen Technickým Stavebním Institutem ve Varšavě (Č. akredit. UE 1488) dle předpisů evropské normy na šíření požáru a byla mu udělena klasifikace Broof (t1).

Univerzalni použiti pro střechy všech sklonů – Vzhledem ke své nízké plošné hmotnosti (méně než 5 kg/m2) je střešní pás RDI 3D® vhodný zejména pro sanace a renovace starých střech a střech s méně únosnými nosnými konstrukcemi.

Ekonomika - vytvoření nové krytiny, případně kompletní oprava stávající střechy je se střešním pásem RDI 3D® levnější: o 22-28% oproti plechové skládané krytině a o 35% oproti skládané střešní krytině (betonové, případně pálené).

Použiti střešních pasů RDI 3D® (RDI 3D®)RDI 3D - 15 lat záruka kvality Icopal

Pro renovace stávajících šikmých střech:

  • s asfaltovou krytinou
  • s dehtovými a asfaltovými lepenkami a pásy
  • s asfaltovými šindeli

Technologický postup:

  • penetrační asfaltový SBS modifikovaný nátěr Siplast Primer®
  • pokládka vrchního střešního pásu RDI 3D®

Pro nové šikmé střechy v jakémkoliv sklonu, kryté deskami OSB

Technologický postup:

  • vrstva - vhodný systémový, ochranný, separační a podkladní asfaltový pás přibíjený lepenkovými hřebíky, cca 10 ks/m2
  • pokládka vrchního střešního pásu RDI 3D®

UPOZORNĚNÍ:

Správná aplikace (dle technologického návodu) je bezpodmínečnou podmínkou pro získání záruk.